Darbinieku apmierinātības pētījumi

Apmierināti darbinieki ir uzņēmuma darbības efektivitātes pamats.

Darbinieku apmierinātības pētījumos iespējams noskaidrot:

  • kāda ir organizācija kā darba vieta;
  • cik uzticami ir darbinieki;
  • kāds ir vēlamais, reālais atalgojums;
  • kādos apstākļos darbinieki mainītu darba vietu;
  • kādus resursus iespējams ekonomēt;
  • ko būtu ieteicams mainīt un uzlabot;
  • u.c.

Efektīvākās metodes darbinieku apmierinātības izpētei ir:

  • anonīmas aptaujas internetā;
  • novērojumi;
  • fokusgrupas.

Ja vēlaties veikt darbinieku apmierinātības pētījumu, aicinām sazināties ar mums!

E – pasts: info@pontus.lv 

Telefona nr.: +371 +371 22358201