Patērētāju aptaujas

Patērētāju aptaujas ir precīzākais un ērtākais veids, kā noskaidrot aktuālākās tirgus tendences. Veicot patērētāju uzvedības izpēti, iespējams noskaidrot pašreizējā tirgū pieprasītākās preces un pakalpojumus, kā arī paredzēt izmaiņas patērētāju uzvedībā tuvākajā nākotnē.

Patērētāju aptauja ir pirmais solis uz peļņas un atpazīstamības palielināšanu, nemitīgu attīstību un izaugsmi. Patērētāju aptauja ir veiksmīga uzņēmuma darbības pamatā un tiek uzskatīta par primāru izpētes metodi uzņēmumiem.

Pētījumu centrs “Pontus Dati” piedāvā veikt dažāda mēroga patērētāju aptaujas, izmantojot šādas pētniecības metodes:

 • tiešā anketēšana un intervijas;
 • telefonintervijas;
 • interneta aptaujas;
 • interneta panelis (iespēja izmantot mūsu respondentu datu bāzi);
 • web omnibuss;
 • kvantitatīvu un kvalitatīvu metožu kombinācija.

Jo precīzāka patērētāju aptauja tiek veikta, jo lietderīgāki būs iegūtie dati. Patērētāju aptaujas ir izdevīgi veikt gadījumos, ja esat ieinteresēti zināt :

 • kas patērētājiem svarīgs attiecībā uz produktu / pakalpojumu;
 • kas patērētājiem svarīgs viņu pašu dzīvē ( ģimene, darbs, nākotnes plāni?);
 • kā kādi faktori virza patērētāju izvēli (dzimums, vecums, profesija?);
 • cik apmierināti ar Jūsu sniegtajiem pakalpojumiem ir klienti;
 • vai patērētāji ievēro Jūsu reklāmas un kāda ir to efektivitāte;
 • cik lielā mērā patērētāji atpazīst Jūsu uzņēmumu, tā preces un pakalpojumus, kā viņi tos vērtē;
 • patērētāju viedokli par jebkādu tēmu, pašu piedāvāto problēmu risinājumus;
 • u.c.

Patērētāju aptauju tematikai nav robežu. Tās ir noderīgas pakalpojumu sniedzejiem un produktu izplatītājiem jebkurā sfērā, piemēram:

 • ēdināšana;
 • pārdošana;
 • celtniecība;
 • mediji;
 • transports un loģistika;
 • tūrisms;
 • medicīna;
 • izglītība
 • u.c.

Ja esat ieinteresēti veikt patērētāju aptaujas, aicinām sazināties ar mums!

E – pasts: info@pontus.lv 

Telefona nr.: +371 +371 22358201