Inovatīvas metodes

Inovatīvas metodes ir mūsdienīga izpētes centra attīstības rādītājs. Piemērojoties klientu mainīgajām vajadzībām, esam radījuši efektīvas un radošas izpētes pieejas.

Pētījumu centrs “Pontus Dati” ir īpašs ar to, ka paralēli pazīstamām un tradicionālām pētniecības metodēm, piedāvā arī jaunas un inovatīvas pētniecības pieejas.

Mēs uzskatām, ka mūsdienīgas pētniecības aģentūras pienākumos ietilpst rūpes par klientu vajadzību īstenošanu, tādēļ, sekojot izmaiņām tajās, nemitīgi papildinām pieejamo pētniecības metožu klāstu.

Iekļaušanās stingros rāmjos nozīmē ierobežotas iespējas. Nodrošinot nemitīgu izpētes procesa uzraudzīšanu, piedāvājam iespējas to mainīt pētījuma gaitā, ja redzam nepieciešamību. Mainīgā pasaulē – mainīga izpēte ir labākais solis uz kvalitatīvu rezultātu.

Tehnoloģijas

Mūsdienās pašsaprotama ir tehnoloģiju lietošana izpētes procesā. Mēs strādājam ar profesionālām programmām, kas piemērotas mūsdienu respondentu dažādībām. Interneta aptaujās iespējams ievietot dažādus audio / vizuālos paraugus.

Vienmēr ir svarīgi iegūt arī laicīgas atbildes – tādēļ piedāvājam modernu interneta paneli un web omnibusu – Jums aktuālus jautājumus ātri un ērti ievietosim panelī, ja nav nepieciešamības pēc atsevišķa pētījuma.

Mūsu programmatūra pieļauj aptauju vieglu ievietošanu arī popularitāti nesošos sociālajos tīklos, kas viegli pamanāms respondentiem.

Viens no galvenajiem priekšnoteikumiem inovatīvā izpētē ir jautājumu uzdošanas veids. Tas, kā tiek uzdots jautājums ietekmē atbildi. Tieši tādēļ izpētes procesā nav svešs vārdu savienojums projektīvās tehnikas, kas ir veids, kā ar neuzkrītošu jautājumu un vārdu spēļu palīdzību, iegūt kvalitatīvas atbildes. Projektīvās tehnikas iekļauj:

  • vārdu asociācijas;
  • teikumu un stāstu pabeigšanu;
  • attēlu asociācijas;
  • zīmēšanu un kolāžu veidošanu;
  • stāstīšanu;
  • u.c.

Pateicoties profesionālam aprīkojumam, tās viegli izmantot anketu online versijās.

Brainstorming

Brainstorming jeb prāta vētras arvien biežāk tiek izmantota kā pētniecības metode, lai palīdzētu uzņēmuma / organizācijas darbības uzlabošanai. Ieklausoties respondenta brīvā domu gājumā, iespējams iegūt radošas un netipiskas atbildes un risinājumus.

Ja esat ieinteresēti uzzināt ko vairāk par inovatīvu izpēti, aicinām sazināties ar mums!

E – pasts: info@pontus.lv 

Telefona nr.: +371 +371 22358201