Kvalitatīva izpēte

Kvalitatīva informācija ir galvenais veiksmes faktors konkurencē. Tā ir iespēja  precīzi izprast interesējošo problēmu vai procesus, un izmantot to savā un sabiedrības labā.

Kvalitatīva izpēte ir pētniecības pieeja, kurai raksturīga kvalitatīvas un padziļinātas informācijas iegūšana par dažādiem notikumiem un procesiem sabiedrībā.

Kāpēc? Kā? Kvalitatīvu izpēti ieteicams izvēlēties, ja Jums interesē ne tikai kas, kad un kā ir rīkojies, bet arī rīcības motīvi un to ietekmējošie faktori – vārdu sakot – dziļāka notikumu un procesu analīze, ne tikai to statistiska uzskaite.

Kvalitatīvu izpēti ieteicams izvēlēties, ja Jūs interesē:

 • precīzāka klientu vai darbinieku vajadzību, vērtību un vēlmju izpratne;
 • saasinātas problēmas analīze un risinājums;
 • esošo produktu un pakalpojumu uzlabošana;
 • jaunu produktu un pakalpojumu ieviešana tirgū;
 • viedokļu dažādība un to izpratne par dažādām tēmām;
 • ekspertu viedoklis;
 • sabiedrības grupas vai kādas vietas uzvedības novērošana;
 • u.c.

Pētījumu centrs “Pontus Dati” veicot kvalitatīvu izpēti izmanto šādas pētniecības metodes:

 • tiešās intervijas;
 • telefonintervijas;
 • novērošana;
 • atsauksmju un sūdzību analīze;
 • gadījuma izpēte;
 • fokusa grupu diskusijas;
 • dažādu metožu kombinācijas.

Ja esat ieinteresēti uzzināt ko vairāk par kvalitatīvu izpēti, aicinām sazināties ar mums!

E – pasts: info@pontus.lv 

Telefona nr.: +371 +371 22358201