Īpaša gadījuma izpēte

Gadījuma izpēte ir individuāla pētniecības pieeja, kas paredz īpašu attieksmi pret pētāmo objektu. Tās galvenais mērķis ir pētāmā objekta aplūkošana no iespējami dažādām dimensijām.


Mūsu eksperti iesaka izvēlēties gadījuma izpēti, ja :

 • pētījuma objekts ir specifisks, skar netipisku tēmu;
 • pētījuma objektam ir vēsturisks koncepts;
 • nepieciešama ilglaicīga un padziļināta izpēte.

Gadījuma izpēte paralēli populārākām pētniecības metodēm var ietvert:

 • vēsturisku faktu analīzi;
 • padziļinātas intervijas ( ar kāda notikuma dalībniekiem, cietušajiem vai tml.);
 • ekspertu intervijas (psihologi, vēsturnieki, skolotāji u.tml.);
 • novērojumus;
 • u.c.

Veicot gadījuma izpēti esam īpaši rūpīgi pētījuma plānošanas procesā un konsultējamies ar attiecīgās pētījuma jomas speciālistiem. Katra gadījuma izpēte ir īpaša. Gadījuma izpēte var būt:

 • aprakstoša (gadījums tiek aprakstīts no dažādām dimensijām, pēc iespējas vairāk informācijas);
 • skaidrojoša (akcents ir uz notikumu, parādības skaidrošanu);
 • atklājoša (izpētes uzdevums ir atklāt ko jaunu, nezināmu).

 

Ja vēlaties veikt gadījuma izpēti, aicinām sazināties ar mums!

E – pasts: info@pontus.lv 

Telefona nr.: +371 +371 22358201