Patērētāju analīze

Ikvienam preču un pakalpojumu piegādātājam ir izdevīgi zināt, kā pašreizējā tirgus situācijā uzvedas patērētājs, lai to izmantotu savā labā.

Patērētāju uzvedības analīze paredz uzzināt:

  • kādas preces un pakalpojumi ir pieprasīti tirgū;
  • cik no saviem ienākumiem patērētāji tērē precēm / pakalpojumiem;
  • kādi faktori motivē patērētāju iegādāties preci / pakalpojumu;
  • kādi ir patērētāju nākotnes nodomi;
  • kādos apstākļos patērētājs mainītu savu rīcību;
  • u.c.

Patērētāju uzvedības analīzē svarīga ir sakarību saskatīšana un analīze sniegtajās atbildēs, jo ne vienmēr no atbildēm uz kādu atsevišķu jautājumu var izdarīt secinājumus par rīcības modeļiem un sekām.

Ja vēlaties veikt patērētāju uzvedības analīzi, aicinām sazināties ar mums!

E – pasts: info@pontus.lv 

Telefona nr.: +371 +371 22358201