Iedzīvotāju aptaujas

Sabiedriskā doma ir sabiedrībā pastāvošais viedoklis par dažādiem sociāliem un politiskiem notikumiem.

Ar sabiedriskās domas pētījumiem iespējams noskaidrot:

  • sabiedrības attieksmi un viedokli par valsts institūciju un amatpersonu darbu;
  • sabiedrības attieksmi un viedokli par jaunākajiem valsts iestāžu rīkojumiem;
  • sabiedrības attieksmi un viedokli par valsts atbalsta sistēmām;
  • sabiedrības attieksmi un viedokli par valsts uzvedību Eiropas Savienības u.c. institūcijās;
  • potenciālo balsojumu vēlēšanās un referendumos;
  • u.c.

Lai uzzinātu sabiedrisko domu, piedāvājam:

  • veidot savu aptauju ar savu respondentu izlasi;
  • veidot savu aptauju un izmantot mūsu respondentu datu bāzi;
  • ievietot atsevišķus jautājumus web omnibusā vai interneta paneļa aptaujās.

Ja esat ieinteresēti veikt sabiedriskās domas aptauju, aicinām sazināties ar mums!

E – pasts: info@pontus.lv 

Telefona nr.: +371 +371 22358201