Uzņēmuma izvērtēšana

Jebkuras organizācijas mērķis ir darboties veiksmīgi – īstenot uzstādītos mērķus un atbilstoši vajadzībām izvirzīt jaunus. Piedāvājam izvērtēt organizācijas priekšrocības, vājības, iespējas izaugsmei un apdraudējumu esošajai darbībai, lai saprastu, kā rīkoties nākotnē.

Lai uzņēmums, valsts vai nevalstiskās organizācijas u.c. institūcijas veiksmīgi darbotos, vienmēr nepieciešams neitrāls skats no malas. Esot organizācijas vadītajam vai dalībniekam, no iekšienes ir grūti saprast, kas izdodas labi, un pie kā vajadzētu piestrādāt.

Tieši šī iemesla dēļ piedāvājam ar profesionālu pieredzi un skatījumu izvērtēt organizācijas:

 • priekšrocības – konkurētspēja, laba cena, informācija, apmierinātība ar pakalpojumiem, uzcītīgi darbinieki, atrašanās vieta u.c.
 • vājības – nespēja konkurēt, neatbilstoša cena, neefektīva reklāma, slikts dizains u.c.
 • izaugsmes iespējas – vāji konkurenti, brīvie tirgus segmenti, tehnoloģijas u.c.
 • apdraudējumus – likumdošana, ekonomiskie procesi, jauni pakalpojumi u.c.

To iespējams noskaidrot veicot:

 • klientu un / vai darbinieku apmierinātības pētījumus;
 • konkurentu izpēti;
 • reklāmas testus;
 • zīmola novērtēšanu;
 • patērētāju uzvedības analīzi;
 • sabiedriskās domas pētījumu;
 • tirgus situācijas analīzi;
 • gadījuma izpēti.

Efektīvākam rezultātam pētījumus iespējams apvienot, vienā piemēram, efektīvāka tirgus situācijas analīze iekļauj konkurentu izpēti un patērētāju uzvedības analīzi.

Ja Jums vajadzīgas atbildes uz nelielu jautājumu daudzumu, tos iespējams ievietot arī web omnibusā vai patērētaju paneļa aptaujās.

Ja esat ieinteresēti savas organizācijas darbības izvērtēšanā, aicinām sazināties ar mums!

E – pasts: info@pontus.lv 

Telefona nr.: +371 +371 22358201