Zīmolu novērtēšana

Zīmols ir organizācijas seja. Tas ietver organizācijas atpazīstamību un priekšstatu par komunikāciju. Attieksme pret zīmolu un asociācijas rada attieksmi pret organizāciju.

Novērtējot zīmolu iespējams uzzināt:

  • vai patērētāji to atpazīst;
  • ar ko tas tiek asociēts;
  • ar ko zīmols atšķiras no konkurentu zīmoliem;
  • kādas emocijas rada zīmola pieminēšana;
  • cik tas ir efektīvs – vai veicina preču / pakalpojuma pārdošanu;
  • kā un kur zīmols komunicē ar patērētāju;
  • u.c.

Labākās metodes zīmolu novērtēšanai ir:

  • jautājumu ievietošana panelī vai web omnibusā;
  • interneta aptauja;
  • fokusgrupas.

Tomēr pēc vajadzības iespējams izmantot arī citas metodes.

Ja vēlaties veikt zīmola novērtēšanu, aicinām sazināties ar mums!

E – pasts: info@pontus.lv 

Telefona nr.: +371 +371 22358201