Kvantitatīva izpēte

Kvantitatīva izpēte sniedz ieskatu tirgū un sabiedrībā notiekošajos procesos un ļauj iegūt informāciju par patērētāju uzvedības tendencēm. Tā ir iespēja rast vietu izaugsmei, balstoties uz iegūtajām zināšanām.

Kvantitatīva izpēte ir pētniecības pieeja, kurai raksturīga kvantitatīvas un statistiskas informācijas iegūšana par dažādiem notikumiem un procesiem sabiedrībā.

Kvantitatīva izpēte ir pareizā izvēle, ja vēlaties gūt vispārīgu priekšstatu par tirgu vai sabiedrību, un gadījumos, kad Jums nav laika vai vēlmes iedziļināties sīkākā situācijas analīzē. Kvantitatīva izpēte sniedz iespēju veidot savus plānus un tālāko darbību, rēķinoties ar situāciju sabiedrībā un Jums interesējošā sektorā.

Kvantitatīvu izpēti ieteicams izvēlēties, ja Jūs interesē:

 • sabiedrības vai tās grupas attieksme pret kādu notikumu;
 • sociāli politiskais viedoklis;
 • klientu apmierinātība ar Jūsu pakalpojumiem;
 • darbinieku apmierinātība;
 • reprezentatīvu datu iegūšana;
 • jaunu produktu vai pakalpojumu virzīšana tirgū;
 • tirgus vai tā segmentu izpēte;
 • konkurentu izpēte;
 • lētāka un ātrāka informācijas iegūšana.

Pētījumu centrs “Pontus Dati” veicot kvantitatīvu izpēti izmanto šādas pētniecības metodes:

 • tiešās intervijas;
 • telefonintervijas;
 • interneta aptaujas;
 • interneta panelis;
 • web omnibuss;
 • pašaizpildes anketas;
 • novērojumi;
 • dažādu metožu kombinācijas.

Ja esat ieinteresēti uzzināt ko vairāk par kvantitatīvu izpēti, aicinām sazināties ar mums!

E – pasts: info@pontus.lv 

Telefona nr.: +371 +371 22358201