Uzņēmuma izvērtēšana

Jebkuras organizācijas mērķis ir darboties veiksmīgi – īstenot uzstādītos mērķus un atbilstoši vajadzībām izvirzīt jaunus. Piedāvājam izvērtēt organizācijas priekšrocības, vājības, iespējas izaugsmei un apdraudējumu esošajai darbībai, lai saprastu, kā rīkoties nākotnē. Lai uzņēmums, valsts vai nevalstiskās organizācijas u.c. institūcijas veiksmīgi darbotos, vienmēr nepieciešams neitrāls skats no malas. Esot organizācijas vadītajam vai dalībniekam, no iekšienes ir grūti saprast, kas izdodas...

lasīt vairāk

Īpaša gadījuma izpēte

Gadījuma izpēte ir individuāla pētniecības pieeja, kas paredz īpašu attieksmi pret pētāmo objektu. Tās galvenais mērķis ir pētāmā objekta aplūkošana no iespējami dažādām dimensijām. Mūsu eksperti iesaka izvēlēties gadījuma izpēti, ja : pētījuma objekts ir specifisks, skar netipisku tēmu; pētījuma objektam ir vēsturisks koncepts; nepieciešama ilglaicīga un padziļināta izpēte. Gadījuma izpēte paralēli populārākām pētniecības metodēm var ietvert: vēsturisku faktu analīzi; padziļinātas...

lasīt vairāk

Iedzīvotāju aptaujas

Sabiedriskā doma ir sabiedrībā pastāvošais viedoklis par dažādiem sociāliem un politiskiem notikumiem. Ar sabiedriskās domas pētījumiem iespējams noskaidrot: sabiedrības attieksmi un viedokli par valsts institūciju un amatpersonu darbu; sabiedrības attieksmi un viedokli par jaunākajiem valsts iestāžu rīkojumiem; sabiedrības attieksmi un viedokli par valsts atbalsta sistēmām; sabiedrības attieksmi un viedokli par valsts uzvedību Eiropas Savienības u.c. institūcijās; potenciālo balsojumu vēlēšanās un...

lasīt vairāk

Zīmolu novērtēšana

Zīmols ir organizācijas seja. Tas ietver organizācijas atpazīstamību un priekšstatu par komunikāciju. Attieksme pret zīmolu un asociācijas rada attieksmi pret organizāciju. Novērtējot zīmolu iespējams uzzināt: vai patērētāji to atpazīst; ar ko tas tiek asociēts; ar ko zīmols atšķiras no konkurentu zīmoliem; kādas emocijas rada zīmola pieminēšana; cik tas ir efektīvs – vai veicina preču / pakalpojuma pārdošanu; kā un kur zīmols komunicē ar patērētāju; u.c. Labākās metodes zīmolu novērtēšanai...

lasīt vairāk

Darbinieku apmierinātības pētījumi

Apmierināti darbinieki ir uzņēmuma darbības efektivitātes pamats. Darbinieku apmierinātības pētījumos iespējams noskaidrot: kāda ir organizācija kā darba vieta; cik uzticami ir darbinieki; kāds ir vēlamais, reālais atalgojums; kādos apstākļos darbinieki mainītu darba vietu; kādus resursus iespējams ekonomēt; ko būtu ieteicams mainīt un uzlabot; u.c. Efektīvākās metodes darbinieku apmierinātības izpētei ir: anonīmas aptaujas internetā; novērojumi; fokusgrupas. Ja vēlaties veikt darbinieku apmierinātības...

lasīt vairāk

Klientu apmierinātības pētījumi

Nav noslēpums, ka viens no pieprasītākajiem pētījuma veidiem ir klientu apmierinātības pētījumi. Klientu apmierinātība ir svarīgākais rādītājs, ko iespējams iegūt izpētes procesā.  Jebkuras organizācijas darbība ir neefektīva, ja tās klienti ir neapmierināti. Veicot klientu apmierinātību iespējams: uzlabot peļņas rādītājus; noskaidrot cenas atbilstību klientu  iespējām; noskaidrot neīstenotās klientu vajadzības; izvērtēt apmierinātību ar preces dizainu; izvērtēt pieejamību precei; noskaidrot...

lasīt vairāk

Profesionālas konsultācijas attīstībai

Ne visi ir informēti par sabiedriskās domas un tirgus izpētes iespējam. Tie, kuri ir, neapšaubīs, ka ir ieguvēji. Piedāvājam profesionālas konsultācijas, kurās informēsim par pētniecības jomu dažādību un atradīsim Jums piemērotāko izpētes veidu. Pētniecībai jābūt pieejamai un iespējamai visiem, kas ir vai vēlas kļūt par profesionāļiem savā jomā. Lai arī informācija par pētniecības pieejām un metodēm ir pieejama daudzviet, ne vienmēr iespējams izprast, kurš no pētījuma veidiem būs labākais un...

lasīt vairāk

Patērētāju analīze

Ikvienam preču un pakalpojumu piegādātājam ir izdevīgi zināt, kā pašreizējā tirgus situācijā uzvedas patērētājs, lai to izmantotu savā labā. Patērētāju uzvedības analīze paredz uzzināt: kādas preces un pakalpojumi ir pieprasīti tirgū; cik no saviem ienākumiem patērētāji tērē precēm / pakalpojumiem; kādi faktori motivē patērētāju iegādāties preci / pakalpojumu; kādi ir patērētāju nākotnes nodomi; kādos apstākļos patērētājs mainītu savu rīcību; u.c. Patērētāju uzvedības analīzē...

lasīt vairāk

Reklāmu testi un efektivitātes mērījumi

Reklāmu testi ir svarīgi esošo reklāmu izvērtēšanā un jaunu reklāmu veidošanā.  Reklāmu testos tiek noskaidrota vēlamās grupas attieksme un reakcija pret esošu vai jaunu reklāmu. Ar reklāmu testu palīdzību iespējams noskaidrot: reklāmas atpazīstamību – vai, kur un cik bieži tā tiek pamanīta; reklāmas pievilcību – vai to ir patīkami skatīties; kādas emocijas reklāma rada; reklāmas efektivitāti – vai reklāma mudina patērētāju iegādāties preci. Reklāmu testos liela nozīme ir...

lasīt vairāk

Web omnibuss

Pēc  LR Centrālās statistikas pārvades datiem, internetu regulāri (reizi nedēļā)  lieto 74.9% Latvijas iedzīvotāju.Vēl vairāk ir tie, kas internetu lieto neregulārāk. Tas ir pietiekami liels cipars, lai iegūtu sabiedrības viedokli par dažādam tēmām. Web omnibuss ir lētāks un ātrāks par tradicionālo un piedāvā šādas iespējas: plaša tēmu dažādība; dažādi jautājumu tipi – atvērtie, slēgtie, audiovizuālu materiālu ievietošana; jautājuma uzdošana izvēlētai respondentu grupai (piemēram, tikai...

lasīt vairāk

Produktu testi

Produktu testi ir svarīgi esošo produktu novērtējumā un jaunu produktu izstrādē.  Tajos iespējams noskaidrot: attieksmi pret produkta dizainu – vai tas ir tīkams patērētājam, ērti lietojams; izpratni par produktu lietošanu – vai viegli saprast kā produktu lietot, vai patērētājam nākas saskarties ar kādiem sarežģījumiem lietojot produktu (sevišķi svarīgi jaunu produktu izstrādē); vēlamo tirgus cenu – cik patērētāji ir gatavi maksāt par preci / pakalpojumu; piemērotākās tirdzniecības un...

lasīt vairāk