Kvalitatīva izpēte

Kvalitatīva informācija ir galvenais veiksmes faktors konkurencē. Tā ir iespēja  precīzi izprast interesējošo problēmu vai procesus, un izmantot to savā un sabiedrības labā.

lasīt vairāk

Kvantitatīva izpēte

Kvantitatīva izpēte sniedz ieskatu tirgū un sabiedrībā notiekošajos procesos un ļauj iegūt informāciju par patērētāju uzvedības tendencēm. Tā ir iespēja rast vietu izaugsmei, balstoties uz iegūtajām zināšanām.

lasīt vairāk

Inovatīvas metodes

Inovatīvas metodes ir mūsdienīga izpētes centra attīstības rādītājs. Piemērojoties klientu mainīgajām vajadzībām, esam radījuši efektīvas un radošas izpētes pieejas.

lasīt vairāk