Produktu testi

Produktu testi ir svarīgi esošo produktu novērtējumā un jaunu produktu izstrādē.  Tajos iespējams noskaidrot:

  • attieksmi pret produkta dizainu – vai tas ir tīkams patērētājam, ērti lietojams;
  • izpratni par produktu lietošanu – vai viegli saprast kā produktu lietot, vai patērētājam nākas saskarties ar kādiem sarežģījumiem lietojot produktu (sevišķi svarīgi jaunu produktu izstrādē);
  • vēlamo tirgus cenu – cik patērētāji ir gatavi maksāt par preci / pakalpojumu;
  • piemērotākās tirdzniecības un pakalpojumu sniegšanas vietas – kur visērtāk sasniegt nepieciešamo mērķa grupu;
  • nepieciešamās izmaiņas esošam produktam – nepieciešamību izmainīt kādu produkta īpašību – garšu, izmērus u.tml.

Produktu testos liela nozīme ir audiovizuālo mediju un produktu paraugu izmantošanai, tādēļ rezultātu iegūšanai piedāvājam izmantot :

  • fokusgrupas;
  • novērojumus;
  • intervijas;
  • interneta aptaujas.

Ja esat ieinteresēti veikt produktu testus mūsu vadībā, aicinām sazināties ar mums!

E – pasts: info@pontus.lv 

Telefona nr.: +371 +371 22358201